​​پکیج های آفگرید

​یکی از جذابترین کاربردهای انرژی خورشیدی، تامین برق در مکانهایی است که دسترسی به شبکه برق ندارند. 

برای پاسخگویی به این نیاز، شرکت سولارکار اقدام به طراحی و تامین پکیج های برق خورشیدی در ظرفیتهای مختلف نموده است. 

دانلود کاتالوگ پکیج های Off-Grid

با سیستم های آفگرید بیشتر آشنا شوید:

------------------------------------------------------------------------------------------------