​​​​​ 2000 W

دریافت کاتالوگ

​​​​​ 1000 W

دریافت کاتالوگ

​​​​​500 W

دریافت کاتالوگ

توربین های بادی افقی سری Turbo

توربین های بادی محور قائم سری Vortex

دریافت کاتالوگ

​​​​​1000 W

​شرکت سولارکار با مشارکت برندهای معتبر جهانی، اقدام به مونتاژ و عرضه انواع توربین های بادی در کشور نموده است.
محصولات عرضه شده، دارای استاندارد CE اروپا و گواهی آزمایش جهت تست خروجی توربین ها می باشند.  
توربین های بادی در سیستم های ترکیبی باد و خورشید هم کاربرد دارند و موجب ارتقای عملکرد تولید برق نیروگاهی خصوصا در شبها می شوند. 


گالری پروژه ها